ครั้งที่ วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
1. 18/11/63 30/11/63 21/12/63 เงินปันผล 0.2450 บาท 18/08/63 - 30/09/63