SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
11.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
248,521
มูลค่า ('000 บาท)
2,858,090
ราคาเปิด
11.50
วันก่อนหน้า
11.50
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.10(0.87%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.50 / 120,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.60 / 109,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.50 - 11.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.60 - 11.80