SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
9.85
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
224,200
มูลค่า ('000 บาท)
2,219,505
ราคาเปิด
9.90
วันก่อนหน้า
9.90
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.05(-0.51%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.85 / 72,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.90 / 1,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.85 - 9.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.80 - 10.10