SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
10.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
83,000
มูลค่า ('000 บาท)
905,950
ราคาเปิด
10.90
วันก่อนหน้า
10.90
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.90 / 189,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.00 / 157,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.90 - 11.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.25 - 11.20