SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
8.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,700
มูลค่า ('000 บาท)
50,395
ราคาเปิด
8.85
วันก่อนหน้า
8.80
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.80 / 500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.85 / 5,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.80 - 8.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.70 - 11.60