SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
10.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
68,500
มูลค่า ('000 บาท)
726,930
ราคาเปิด
10.60
วันก่อนหน้า
10.60
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.60 / 394,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.70 / 575,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.60 - 10.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.80 - 10.80