SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
11.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
220,100
มูลค่า ('000 บาท)
2,506,680
ราคาเปิด
11.30
วันก่อนหน้า
11.40
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.30 / 356,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.40 / 295,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.30 - 11.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.80 - 11.80