SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
11.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
137,700
มูลค่า ('000 บาท)
1,607,120
ราคาเปิด
11.60
วันก่อนหน้า
11.50
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.10(0.87%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.50 / 96,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.60 / 56,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.50 - 11.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.20 - 11.80