SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
9.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
231,701
มูลค่า ('000 บาท)
2,253,815
ราคาเปิด
9.70
วันก่อนหน้า
9.75
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.70 / 4,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.75 / 18,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.70 - 9.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.05 - 11.80