SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
7.85
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49,000
มูลค่า ('000 บาท)
384,375
ราคาเปิด
7.85
วันก่อนหน้า
7.80
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.05(0.64%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.80 / 5,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.85 / 4,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.75 - 7.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.35 - 9.20