SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
8.85
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33,302
มูลค่า ('000 บาท)
292,355
ราคาเปิด
8.80
วันก่อนหน้า
8.80
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.05(0.57%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.80 / 400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.85 / 1,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.75 - 8.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.70 - 10.70