SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
10.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
160,100
มูลค่า ('000 บาท)
1,646,000
ราคาเปิด
10.30
วันก่อนหน้า
10.20
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.10(0.98%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.20 / 308,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.30 / 400,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.20 - 10.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.80 - 10.40