รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน): 15%
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน): 6.65%
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 6.13%
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND: 5.23%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน): 3.64%
อื่น ๆ: 63.35%

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/08/2564 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 42,000,000 15.00
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,607,800 6.65
3. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17,150,000 6.13
4. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 14,630,000 5.23
5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,186,500 3.64
6. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86
7. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86
8. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79
9. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79
10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.43