บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด

เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2 725 4888
โทรสาร: +66 2 725 4877