ครั้งที่ วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
9. 17/11/65 29/11/65 19/12/65 เงินปันผล 0.2410 บาท 01/07/65 - 30/09/65
8. 16/08/65 26/08/65 14/09/65 เงินปันผล 0.2260 บาท 01/04/65 - 30/06/65
7. 19/05/65 31/05/65 17/06/65 เงินปันผล 0.2380 บาท 01/01/65 - 31/03/65
6. 21/02/65 03/03/65 21/03/65 เงินปันผล 0.2030 บาท 01/10/64 - 31/12/64
5. 18/11/64 30/11/64 17/12/64 เงินปันผล 0.2020 บาท 01/07/64 - 30/09/64
4. 17/08/64 27/08/64 15/09/64 เงินปันผล 0.2260 บาท 01/04/64 - 30/06/64
3. 18/05/64 28/05/64 16/06/64 เงินปันผล 0.3960 บาท 01/01/64 - 31/03/64
2. 17/02/64 01/03/64 17/03/64 เงินปันผล 0.2540 บาท 01/10/63 - 31/12/63
1. 18/11/63 30/11/63 21/12/63 เงินปันผล 0.2450 บาท 18/08/63 - 30/09/63