ครั้งที่ วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
2. 17/02/64 01/03/64 17/03/64 เงินปันผล 0.2540 บาท 01/10/63 - 31/12/63
1. 18/11/63 30/11/63 21/12/63 เงินปันผล 0.2450 บาท 18/08/63 - 30/09/63