SET: KBSPIF
ราคาล่าสุด
9.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
283,200
มูลค่า ('000 บาท)
2,747,040
ราคาเปิด
9.70
วันก่อนหน้า
9.70
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.70 / 420,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.75 / 51,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.70 - 9.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.80 - 10.10